ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE - wyrażenie opinii IGP.6220.2.2022

Informacja ogłoszona dnia 2022-08-18 11:57:50 przez Sylwia Puka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Miedzichowo, dnia 17.08.2022 r.
IGP.6220.2.2022
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE  
            Na podstawie art. 9, 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanej dalej k.p.a, w związku z art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zwanej dalej ooś,
zawiadamiam strony postępowania
o wyrażeniu opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz budową drogi dojazdowej, przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 16/8, 16/9, 16/10, 16/11, 16/13, 16/14, obręb Stary Folwark oraz dz. nr geod. 183/7, 183/8, 138/9, 183/10, 183/12, 183/11 Obręb Szklarka Trzcielska, gmina Miedzichowo przez:
-  Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. (opinia nr PO.ZZŚ.1.435.144.2022.KW z 08.08.2022 r.)..
W związku z powyższym informuję, iż zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., strony  postępowania mają możliwość zapoznania się z treścią opinii w siedzibie Urzędu Gminy Miedzichowo, ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo, od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 61 44 10 263).
Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
 
 
 
Wójt Gminy Miedzichowo
/-/ dr Stanisław Piechota 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Miedzichowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-18 11:57:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Puka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-18 11:57:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Puka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-18 11:57:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
172 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony