ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-11-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-10 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 138 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 17.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-11-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miedzichowo oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 268.9 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 90.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 136.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-11-25
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-03 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe - "Przygotowanie i wydawanie obiadów dla dzieci, młodzieży szkolnej oraz osób starszych."
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 173 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOC, 62.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 45 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 45 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wykaz wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia wraz z poświadczeniami (DOC, 50.5 KiB)