ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Miedzichowo 291
Godziny urzędowania 482
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 430
Organizacja Urzędu 723
Regulamin Organizacyjny 527
Organy 318
Wójt Gminy Miedzichowo 412
Referaty 499
Sołectwa Gminy Miedzichowo 406
Rada Gminy Miedzichowo 1126
Protokoły z Sesji RG 3665
Informacje 299
Jednostki Organizacyjne 417
Informacje nieudostępnione w BIP 378
Prawo lokalne 302
Statut 412
Program Rozwoju Lokalnego 421
Strategia Rozwoju Gminy Miedzichowo 434
Gminny Zespół Obsługi Szkół 227
Wykonanie budżetu 759
Zarządzenia 380
Statut 369
Stypendia i nagrody dla uczniów za wysokie wyniki w nauce 490
Gminny Zakład Komunalny 215
Statut 391
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 305
Dane 406
Co i jak załatwić 393
Zespół Interdyscyplinarny 393
Karta Dużej Rodziny 375
Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie 222
Dane 406
Statut 394
Osoby sprawujące funkcje 394
Informator samorządowy 565
Elektroniczne Dz.U. i M.P. 550
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 665

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 697
Aktualności 14818
Obwieszczenia / Zawiadomienia 27259
Ogłoszenia o pracy 1092
Aktualne 392
W toku 510
Wyniki 466
Zamówienia publiczne 6003
Aktualne 4020
W toku 3709
Wyniki 4153
Archiwalne 3987
Wyniki innych postępowań 3594
Akty prawne 104362
Petycje 3930
Publikacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej 135
Przetargi 5183
Co i jak załatwić 19879
Wydziały 18000
Sprawy 18375
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 862
Oświadczenia majątkowe 47257
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi 12184
Wykonanie budżetu 3148
Budżet 4635
Raport o stanie gminy Miedzichowo 1250
Wybory 322
II tura Wybory Prezydenta RP 12 lipca 2020 r. 1584
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na dzień 28 czerwca 2020 3721
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 na dzień 10 maja 2020 3704
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2019 4393
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 5000
Wybory Samorządowe 2018 11316
Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2016 3066
Wybory Ławników 2020-2023 888
Wybory do Izb Rolniczych 2019 1087
Wyniki wody z wodociągu publicznego 1659
Bezpłatna Pomoc Prawna 1296
RODZINA 500 plus 1271
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 556
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miedzichowo 584
Koronawirus 13296
Roczny wykaz umorzeń i ulg 1112
Fundusz sołecki 869
Powszechny Spis Rolny 2020 2191
Kalendarz / Plan polowań przez koła łowieckie 2020 621
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Gminy Miedzichowo 466
Problemy uzależnień 246
Adresy stron internetowych 141
Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Miedzichowo 41
Skład i zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 156
Jak rozpoznać uzależnienie? 167
Jak rozpoznać, że ktoś jest alkoholikiem? 176
Gdzie uzyskasz pomoc 155
Placówki leczenia odwykowego 173
Procedura leczenia odwykowego 195

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 83646
Redakcja biuletynu 267
Mapa serwisu 274
Statystyki 282
Kanały RSS 269
Kontakt 673
Deklaracja Dostępności Cyfrowej 543
Koordynator ds. dostępności 163
« powrót do poprzedniej strony