ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Miedzichowo 708
Godziny urzędowania 1058
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 934
Organizacja Urzędu 1586
Regulamin Organizacyjny 1109
Organy 680
Wójt Gminy Miedzichowo 926
Referaty 1153
Sołectwa Gminy Miedzichowo 892
Rada Gminy Miedzichowo 3283
Protokoły z Sesji RG 10003
Informacje 642
Jednostki Organizacyjne 949
Oferty inwestycyjne 12
Informacje nieudostępnione w BIP 816
Gminny Zespół Obsługi Szkół 1399
Wykonanie budżetu 1460
Zarządzenia 869
Statut 936
Stypendia i nagrody dla uczniów za wysokie wyniki w nauce 1282
Gminny Zakład Komunalny 1402
Statut 915
Wnioski do pobrania 15
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1631
Dane 1020
Co i jak załatwić 866
Zespół Interdyscyplinarny 826
Karta Dużej Rodziny 818
Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie 1386
Dane 893
Statut 915
Osoby sprawujące funkcje 857
Elektroniczne Dz.U. i M.P. 1165
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1580

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
BIP ARCHIWALNY 844
RODO 1528
Aktualności 35238
Ogłoszenia o pracy 5371
Aktualne 2375
W toku 2944
Wyniki 4968
Obwieszczenia / Zawiadomienia 73003
Zamówienia publiczne 15652
Aktualne 11008
W toku 9940
Wyniki 11069
Archiwalne 11076
Wyniki innych postępowań 10215
Platforma PZP 313
Akty prawne 266381
Petycje 14645
Publikacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej 971
Przetargi 13896
Co i jak załatwić 45112
Wydziały 41581
Sprawy 41588
Konsultacje społeczne 55
Konsultacje społeczne w przedmiocie zmiany nazwy sołectwa Łęczno, Toczeń pisanej z przecinkiem na Łęczno-Toczeń pisanej z łącznikiem 73
Konsultacje społeczne w przedmiocie projektów uchwał w sprawie nadania statutów poszcególnym sołectwom 1642
Oświadczenia majątkowe 102231
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi 31053
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 177
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 124
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 109
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 115
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 75
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 89
Prawo lokalne 9
Statut 22
Regulamin Organizacyjny 27
Strategia Rozwoju Gminy Miedzichowo 42
Program Rozwoju Lokalnego 30
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 22
Program Opieki nad Zabytkami Gminy Miedzichowo 22
Budżet 10750
Informacja o wykonaniu budżetu gminy 27
Sprawozdania Finansowe 67
Raport o stanie gminy Miedzichowo 2752
Wybory 579
II tura Wybory Prezydenta RP 12 lipca 2020 r. 3391
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na dzień 28 czerwca 2020 7892
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 na dzień 10 maja 2020 7758
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2019 8963
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 11076
Wybory Samorządowe 2018 24052
Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2016 6730
Wybory Ławników 2020-2023 1789
Wybory do Izb Rolniczych 2019 2321
Wyniki wody z wodociągu publicznego 4651
Bezpłatna Pomoc Prawna 3157
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 2933
RODZINA 500 plus 2773
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miedzichowo 1234
Koronawirus 42800
Roczny wykaz umorzeń i ulg 2545
Fundusz sołecki 1901
Powszechny Spis Rolny 2020 5160
Kalendarz / Plan polowań przez koła łowieckie 2020 1406
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Gminy Miedzichowo 1147
Problemy uzależnień 845
Adresy stron internetowych 491
Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Miedzichowo 333
Skład i zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 523
Jak rozpoznać uzależnienie? 569
Jak rozpoznać, że ktoś jest alkoholikiem? 551
Gdzie uzyskasz pomoc 533
Placówki leczenia odwykowego 550
Procedura leczenia odwykowego 610

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 232742
Redakcja biuletynu 618
Mapa serwisu 630
Statystyki 614
Kanały RSS 601
Kontakt 1470
Deklaracja Dostępności Cyfrowej 1251
Koordynator ds. dostępności 814
Raport o stanie dostępności 3138
« powrót do poprzedniej strony