ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Miedzichowo 450
Godziny urzędowania 662
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 602
Organizacja Urzędu 956
Regulamin Organizacyjny 727
Organy 461
Wójt Gminy Miedzichowo 577
Referaty 740
Sołectwa Gminy Miedzichowo 559
Rada Gminy Miedzichowo 1723
Protokoły z Sesji RG 5814
Informacje 441
Jednostki Organizacyjne 596
Informacje nieudostępnione w BIP 539
Prawo lokalne 479
Statut 604
Program Rozwoju Lokalnego 581
Strategia Rozwoju Gminy Miedzichowo 606
Gminny Zespół Obsługi Szkół 727
Wykonanie budżetu 1012
Zarządzenia 558
Statut 539
Stypendia i nagrody dla uczniów za wysokie wyniki w nauce 737
Gminny Zakład Komunalny 720
Statut 575
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 886
Dane 629
Co i jak załatwić 567
Zespół Interdyscyplinarny 540
Karta Dużej Rodziny 528
Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie 731
Dane 592
Statut 582
Osoby sprawujące funkcje 562
Informator samorządowy 790
Elektroniczne Dz.U. i M.P. 764
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 992

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 1006
Aktualności 21976
Obwieszczenia / Zawiadomienia 43104
Ogłoszenia o pracy 2399
Aktualne 970
W toku 1504
Wyniki 1273
Zamówienia publiczne 9426
Aktualne 6284
W toku 5766
Wyniki 6278
Archiwalne 6237
Wyniki innych postępowań 5653
Akty prawne 159243
Petycje 7143
Publikacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej 457
Przetargi 8275
Co i jak załatwić 28802
Wydziały 26148
Sprawy 26231
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 1313
Oświadczenia majątkowe 68583
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi 18563
Wykonanie budżetu 4325
Budżet 6429
Raport o stanie gminy Miedzichowo 1702
Wybory 437
II tura Wybory Prezydenta RP 12 lipca 2020 r. 2273
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na dzień 28 czerwca 2020 5234
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 na dzień 10 maja 2020 5190
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2019 6034
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 7186
Wybory Samorządowe 2018 16021
Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2016 4410
Wybory Ławników 2020-2023 1222
Wybory do Izb Rolniczych 2019 1510
Wyniki wody z wodociągu publicznego 2585
Bezpłatna Pomoc Prawna 1898
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 283
RODZINA 500 plus 1829
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 788
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miedzichowo 836
Koronawirus 24236
Roczny wykaz umorzeń i ulg 1553
Fundusz sołecki 1255
Powszechny Spis Rolny 2020 3222
Kalendarz / Plan polowań przez koła łowieckie 2020 960
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Gminy Miedzichowo 706
Problemy uzależnień 475
Adresy stron internetowych 268
Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Miedzichowo 100
Skład i zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 297
Jak rozpoznać uzależnienie? 321
Jak rozpoznać, że ktoś jest alkoholikiem? 322
Gdzie uzyskasz pomoc 305
Placówki leczenia odwykowego 314
Procedura leczenia odwykowego 356

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 126633
Redakcja biuletynu 416
Mapa serwisu 438
Statystyki 414
Kanały RSS 417
Kontakt 1021
Deklaracja Dostępności Cyfrowej 769
Koordynator ds. dostępności 379
« powrót do poprzedniej strony