ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-12-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:16:32 Upublicznienie elementu informacja Protokół z XVII sesji Rady Gminy Miedzichowo z dnia 18 listopada 2020 r. Sylwia Puka

Zmiany z dnia: 2020-12-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:25:30 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERTY CENOWEJ NA DOSTAWĘ OPAŁU Sylwia Puka
15:25:30 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Nazwa elementu do którego przynależy: ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERTY CENOWEJ NA DOSTAWĘ OPAŁU Sylwia Puka
08:25:28 Upublicznienie elementu informacja Budżet 2021 Sylwia Puka
07:38:47 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Miedzichowo o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jabłonka Stara, gm. Miedzichowo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w planu - IGP.6721.3.2020 Sylwia Puka

Zmiany z dnia: 2020-11-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:56:38 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - IGP.6733.17.2020 Sylwia Puka
13:26:50 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - IGP.6733.16.2020 Sylwia Puka
10:31:16 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miedzichowo oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Sylwia Puka
09:54:37 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania Sylwia Puka

Zmiany z dnia: 2020-11-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:04:15 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - IGP.6733.15.2020 Sylwia Puka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony