ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-11-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XVII/153/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-11-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
XVII/152/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-11-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia Powiatowi Nowotomyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
Nr aktu prawnego
XVII/151/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju z Planem Lokalnego Rozwoju Gminy Miedzichowo 2021-2030".
Nr aktu prawnego
XVII/150/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-11-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zgłoszenia sołectwa do udziału w programie "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
Nr aktu prawnego
XVII/149/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-11-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miedzichowo z organizacji pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XVII/148/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-11-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Uchwały Nr XI/84/2019 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
Nr aktu prawnego
XVII/147/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-11-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie nadania imienia świetlicy wiejskiej w Bolewicach.
Nr aktu prawnego
XVII/146/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-10-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XVI/145/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-10-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo
Nr aktu prawnego
XVI/144/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji