ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XX/178/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
XX/177/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Miedzichowo
Nr aktu prawnego
XX/176/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie rozpatrzenia petycji Pana Piotra Sterkowskiego.
Nr aktu prawnego
XX/175/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie rozpatrzenia petycji Pana Arkadiusza Rakoczy
Nr aktu prawnego
XX/174/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-03-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie rozpatrzenia petycji /listu otwartego "Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!"
Nr aktu prawnego
XX/173/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie rozpatrzenia petycji "W obronie prawdy, godności i wolności człowieka".
Nr aktu prawnego
XX/172/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miedzichowo w 2021 roku".
Nr aktu prawnego
XX/171/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-02-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 - w formie wspierania - zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku po działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
K/4/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Nr aktu prawnego
K/3/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji